11. Natječaji

 

OBAVIJEST

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj i zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kao i predsjednik te članovi Upravnog vijeća Bolnice, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Bolnica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu Članka 5.c. Zakona.