3. Poliklinika

Ambulante: za unutarnje bolesti (uključujući hitnu ambulantu od 0-24h), kardiološka, za fizikalnu medicinu, ortopedska, neurološka, psiholog, logoped....

Poliklinika 

 

Kroz polikliničku službu bolnice godišnje prođe više tisuća bolesnika i učini se više desetaka tisuća pretraga. Odlična opremljenost, dugogodišnje iskustvo, kvalitetni i školovani kadrovi, te stalna ulaganja u razvoj, osiguravaju kvalitetu usluga i zadovoljstvo bolesnika, ali i zdravih osoba (sistematski pregledi).